Čo je merač hrúbky laku?

Na meranie hrúbky laku sa používa merač hrúbky laku. Hrúbka laku je dôležitým meraním pre vplyv na proces poťahovania kvalitu. Meranie hrúbky laku sa môže použiť na vyhodnotenie očakávanej životnosti náteru, vzhľadu a výkonu produktu a na zabezpečenie súladu s mnohými normami.

Ako merať hrúbku laku?

Hrúbka suchého laku (DFT) sa môže merať dvoma spôsobmi: deštruktívne meranie hrúbky, kde sa povlak reže pomocou rezačky; a nedeštruktívne meranie hrúbky povlaku, s použitím techník, ktoré nepoškodzujú povlak , ako sú napríklad metódy merania magnetickou indukciou, magnetickou indukciou a vírivým prúdom.

Nedeštruktívne meranie hrúbky laku

Nedeštruktívne merania hrúbky laku sa môžu uskutočňovať buď na magnetických oceľových povrchoch alebo nemagnetických kovových povrchoch, ako je nehrdzavejúca oceľ alebo hliník. Digitálne merače hrúbky laku sú ideálne na meranie hrúbky laku na kovových podkladoch. Elektromagnetická indukcia sa používa pre nemagnetické povlaky na železných povrchoch, ako je oceľ, zatiaľ čo princíp vírivých prúdov sa používa na nevodivé povlaky na neželezných kovových povrchoch.

Eltrox.sk ponúka veľký výber meračom hrúbky laku. Vybrať si môžete rôzne merače, ktoré vyhovujú vašim potrebám.