Zušenie s.r.o.: Ako bezproblémovo ukončiť podnikanie?

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) môže byť náročný a časovo náročný proces. Ak uvažujete o zrušení svojej s.r.o., je dôležité si uvedomiť, že existuje niekoľko náležitostí, ktoré by ste mali vedieť, aby ste predišli nepríjemným prekvapeniam.

V nasledujúcom článku sa pozrieme na rôzne spôsoby zrušenia sro., ako aj na ich výhody a nevýhody. Zároveň poskytneme niekoľko tipov, ako zrušenie s.r.o. čo najviac uľahčiť a na čo si dať pozor.

Oproti založeniu s.r.o. je ukončenie podnikania zvyčajne oveľa komplikovanejšie a nákladnejšie. Zahŕňa oveľa viac krokov a môže trvať niekoľko mesiacov. Spoločnosť musí napríklad vyrovnať všetky svoje záväzky, vyhotoviť účtovnú závierku a podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. V závislosti od zvolenej metódy zrušenia je potrebné zaplatiť aj rôzne poplatky, ktoré môžu byť pomerne vysoké.

Dôvody zrušenia s.r.o.

Zrušenie sro môže mať rôzne dôvody. Od roku 2024 môže byť jedným z nich aj zavedenie minimálnej daňovej sadzby pre právnické osoby. Táto daň môže byť pre neaktívne spoločnosti nákladná, a preto sa môžu rozhodnúť pre ich zrušenie.

Ďalšími dôvodmi zrušenia s.r.o. môžu byť:

 • strata potreby alebo ekonomickej schopnosti firmy
 • zmena podnikateľského zámeru
 • ukončenie činnosti spoločnosti

Metódy zrušenia s.r.o.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zrušiť s.r.o. Najčastejšie používanými metódami sú:

 • Odstúpenie alebo odpredaj s.r.o.
 • Zlúčenie spoločností (fúzia)
 • Likvidácia s.r.o.

Odstúpenie alebo odpredaj s.r.o.

Táto metóda je najjednoduchšia a najrýchlejšia. Podnikatelia prenášajú vlastníctvo spoločnosti na iného subjektu. Proces trvá približne 2 až 3 týždne a poplatky sa začínajú na sume od 500 €.

Zlúčenie spoločností (fúzia)

Táto metóda je vhodná pre podnikateľov, ktorí vlastnia viacero spoločností a chcú jednu z nich zrušiť. Proces zahŕňa prenos práv a záväzkov na zostávajúcu spoločnosť. Náklady začínajú zvyčajne na minimálne 500 € a viac.

Likvidácia s.r.o.

Táto metóda je najkomplexnejšia a najdlhšia. Zahŕňa vymenovanie likvidátora, rozpredaj majetku, uspokojenie veriteľov a rozdelenie likvidačného zostatku. Proces likvidácie môže trvať od 6 mesiacov do niekoľkých rokov a zahŕňa rôzne poplatky vrátane nákladov na účtovníka pri vyhotovení účtovných závierok a najmä preddavku likvidátora vo výške minimálne 1500 € z ktorého mu bude následne vyplatená odmena.

Zrušenie s.r.o. EX OFFO

Táto metóda sa uplatňuje v prípade, keď registrový súd podnikne iniciatívu na zrušenie spoločnosti na základe splnených podmienok pre výmaz ex offo.

Podľa Obchodného zákonníka môže registrový súd zrušiť spoločnosť ex offo, ak:

 • spoločnosť nesplní povinnosť podať návrh na zápis údajov do obchodného registra v lehote ustanovenej zákonom,
 • spoločnosť nesplní povinnosť vyhotoviť a uložiť účtovnú závierku do zbierky listín v lehote ustanovenej zákonom,
 • spoločnosť nemá ustanovené orgány alebo ak sú jej orgány nečinné počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 • spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie,
 • spoločnosť zanikla v dôsledku splnenia predpokladov ustanovených zákonom.

Právna a finančná stránka

Pri zrušení s.r.o. je dôležité dodržiavať slovenské zákony a legislatívne normy, najmä Obchodný zákonník. Finančné náklady na zrušenie s.r.o. sa líšia v závislosti od zvolenej metódy. V prípade odstúpenia alebo odpredaja sú to administratívne poplatky, pri zlúčení sú to poplatky za spracovanie fúzie, a pri likvidácii treba počítať s poplatkami pre likvidátora, notárske poplatky a ďalšie správne poplatky.

Časté otázky (FAQ):

 • Akú metódu zrušenia s.r.o. zvoliť?

To závisí to od konkrétnych okolností. Ak je spoločnosť neaktívna a nemá žiadne záväzky, je najvýhodnejšie ju odstúpiť alebo predať. Ak má spoločnosť majetok alebo záväzky, je vhodnejšie ju zrušiť likvidáciou.

 • Aké sú časové a finančné náklady na zrušenie s.r.o.?

Časové náklady na zrušenie s.r.o. sa líšia v závislosti od zvolenej metódy. Odstúpenie alebo odpredaj s.r.o. môže trvať približne 2 až 3 týždne, likvidácia sro môže trvať od 6 mesiacov do niekoľkých rokov. Finančné náklady na zrušenie s.r.o. sa tiež líšia v závislosti od zvolenej metódy. Odstúpenie alebo odpredaj s.r.o. sú zvyčajne lacnejšie ako likvidácia

Zrušenie sro je náročný proces, ktorý si vyžaduje znalosti a skúsenosti. Púšťať sa do toho na vlastnú päsť môže byť časovo aj finančne náročné, a dokonca môže skončiť neúspechom. Preto je vhodné obrátiť sa na profesionálnu službu ukončenia podnikania, ktorá vám pomôže zrušiť s.r.o. rýchlo, efektívne a za nižšie náklady. Tento článok je informačný, poskytuje všeobecný prehľad o možnostiach zrušenia s.r.o. na Slovensku a nemá účel poskytovať právne informácie. Konkrétne informácie ohľadom vášho prípadu vám môže poskytnúť len kvalifikovaný odborník alebo právnik.