Kondenzátory – konštrukcia, prevádzka a použitie

Kondenzátory, ktoré sú vo forme fólií a trubíc, ako aj pevných blokových prvkov. Úlohou kondenzátorov je uchovávať elektrický náboj v elektrickom obvode tak, aby sa v prípade potreby mohol opäť uvoľniť.

Odkiaľ pochádza slovo kondenzátor?

Slovo kondenzátor pochádza z latinského slova „capacitas“, čo znamená „kapacita“. Kondenzátor bol pôvodne vyvinutý ako zariadenie na uchovávanie elektrickej energie. Kondenzátory sa v súčasnosti používajú v mnohých populárnych elektronických zariadeniach, ako sú mobilné telefóny, počítače a televízory, pretože v prípade potreby dokážu rýchlo uvoľniť uložený náboj a okamžite tak zvýšiť výkon.

Čo je to kondenzátor?

Kondenzátor https://www.tme.eu/sk/katalog/kondenzatory_26/ je dvojvodičová elektrická súčiastka, ktorá dokáže uchovávať a uvoľňovať elektrický náboj. Kondenzátory sa používajú v mnohých elektronických obvodoch vrátane integrovaných obvodov (IC) a solárnych článkov.

Kondenzátor má dve strany: jednu nazývanú „anóda“ a druhú „katóda“. Anóda je miesto, kde sa z batérie vyťahujú elektróny, ktoré prúdia cez obvod na prepojku alebo čokoľvek, na čo ju práve používate (viete, čo mám na mysli). Katóda je miesto, kde sa tie isté elektróny vracajú do batérie, keď sa počas používania vyčerpajú.

Kondenzátory majú aj určitý vnútorný odpor medzi svojimi doskami; to znamená, že aj keď cez ne v danom okamihu preteká viac ako dostatočný prúd – čo znamená, že všetko funguje tak, ako má – v blízkosti niektorej z dosiek môže stále dochádzať k určitému poklesu napätia v dôsledku odporových strát spôsobených tým, ako ďaleko musia byť tieto kovy umiestnené voči sebe v takom malom priestore.“

Aké sú základné typy kondenzátorov?

Existuje mnoho typov kondenzátorov, ale všetky majú jedno spoločné: dokážu uchovávať elektrický náboj. Preto sa nazývajú kondenzátory z latinského slova, ktoré znamená „nádoba“ alebo „obal“ (kondenzátor).

Kondenzátory sa delia na dve základné kategórie: pevné a premenlivé. Pevné kondenzátory sú navrhnuté tak, aby udržiavali konštantné množstvo náboja bez ohľadu na to, čo sa deje v ich okolí; patria sem elektrolytické a sľudové kondenzátory, ako aj keramické a filmové (plastové) kondenzátory. Variabilné alebo dynamické kondenzátory menia svoju vnútornú štruktúru v závislosti od toho, koľko elektrickej energie cez ne preteká – takže môžu uskladniť viac energie ako ich pevné náprotivky, ak v danom čase potrebujete viac energie!

Ako funguje kondenzátor?

Kondenzátory sú zariadenia, ktoré uchovávajú elektrický náboj. Majú dve svorky, ktoré sa nazývajú dosky a vodiče (alebo katódy). Platne sú pripojené k zápornému pólu obvodu, zatiaľ čo vývody sú vo väčšine prípadov pripojené ku kladnému zdroju prúdu alebo odvodu. Keď do kondenzátora vložíte určité množstvo elektrickej energie, bude trvať určitý čas, kým jeho napätie dosiahne maximálnu hodnotu (Vm).

Na aký účel sa používa kondenzátor?

Kondenzátory sa používajú v širokej škále aplikácií vrátane:

  • Kondenzátory možno použiť na filtrovanie vysokofrekvenčných signálov, ktoré by inak preťažili zosilňovač alebo spôsobili jeho kmitanie.
  • Kondenzátor môže byť pripojený cez napájanie elektronického obvodu a jeho prívody, aby sa oddelil od ostatných komponentov a zabránil ich poškodeniu vysokým napätím alebo prúdom.
  • Vyhladzovanie a synchronizácia: V audio systémoch sa kondenzátory často používajú na stabilizáciu priebehov pri nízkych frekvenciách vyhladením ich napäťových priebehov tak, aby sa pri prehrávaní cez reproduktory alebo slúchadlá javili ako spojité (hoci existujú aj iné metódy). V telekomunikačných zariadeniach sa kondenzátory niekedy používajú ako „synchronizačné“ obvody medzi dvoma zariadeniami, napríklad modemami, ktoré môžu mať rôzne hodinové frekvencie; zabraňuje sa tak strate dátových paketov v dôsledku oneskorenia spôsobeného týmito časovými rozdielmi.

Valcový kondenzátor, SMD (Surface Mounted Devices) alebo pin – ako si vybrať?

Pre niektorých ľudí je pri kúpe kondenzátora najdôležitejšia jeho veľkosť. Ak chcete mať istotu, že váš obvod funguje správne a neprehreje sa alebo nevybuchne, mali by ste použiť kondenzátory SMD.

Ak vám však nejde ani tak o spoľahlivosť a životnosť, ako skôr o cenu za jednotku kapacity (a príliš vás nezaujíma, ako je malá alebo veľká), vyberte si radšej „obyčajné“ valce – sú rovnako dobré na svoju prácu!

Ako si vybrať kondenzátor pre potrebnú aplikáciu?

Ako si môžem vybrať kondenzátor pre potrebnú aplikáciu?

Kondenzátor slúži na uskladnenie energie, preto si musíte vybrať kondenzátor so správnou hodnotou a typom. Najprv zistite, či váš obvod potrebuje tlmič prepätia alebo oscilátor (reproduktor). Ak je to len oscilátor, bude fungovať akýkoľvek štandardný elektrolytický kondenzátor. Ak sa bude používať v spojení s inými komponentmi, ako sú rezistory a induktory, potom sú keramické kondenzátory zvyčajne najlepšie, pretože v porovnaní s inými typmi kondenzátorov zvládajú vyššie napätie bez toho, aby sa výrazne zhoršil ich výkon. Napríklad:

  • Oscilátor využíva impulzy vysokého napätia z napájacieho zdroja (zvyčajne okolo 400 V), ale nepotrebuje veľký prietok prúdu; preto môžu byť vhodné keramické kondenzátory s kapacitou 1 µF, ale len ak sú dimenzované na napätie nad 100 V!
  • Odrušovač prepätia vyžaduje nízkonapäťové impulzy, preto musí používať nízkonapäťové kondenzátory, ako sú elektrolytické tantalové typy alebo keramika, napríklad polypropylén alebo tepelne viazaný polyester – tie majú veľmi vysoké úniky, takže v aplikáciách, kde sa prepätie môže vyskytnúť každých niekoľko sekúnd, nevydržia dostatočne dlho!

Kondenzátory predstavujú a zohrávajú dôležitú úlohu v inovatívnej elektronike, ktorá sa čoraz viac zavádza do každodenného života.

Kondenzátory sú dôležitou súčasťou dnešnej elektroniky. Predstavujú a zohrávajú dôležitú úlohu v inovatívnych elektronických systémoch, ktoré sa čoraz viac zavádzajú do každodenného života.

Kondenzátory sa nepoužívajú len v elektronike, ale aj v iných oblastiach, napríklad v automobiloch, vlakoch a lodiach, v domácich spotrebičoch, ako sú vysávače, alebo dokonca v solárnych článkoch a batériách.