Spoznajte výhody video reklamy

Video reklama je tiež formou video marketingu. Výhody video reklamy sú pre moderný online predaj nezastupiteľné a univerzálne.

Aké sú výhody video reklamy

Objavte aj výhody video reklamy pre vaše podnikanie. Prinášame vám krátky prehľad výhod video reklamy.

Vyššia miera konverzie

Video reklama výrazným spôsobom zvyšuje mieru konverzie. Merateľné výsledky konverzie sú pri video reklame výrazne vyššia v porovnaní s bežnými formami reklamy. Video reklama výraznejšie podnieti návštevníka vykonať akciu – uskutočniť nákup.

Zdieľaný obsah

Správne vytvorená video reklama sa môže stať virálnou. To znamená, že si ju medzi sebou budú posielať priatelia a známy.

Ideálne SEO riešenie

Aby vyhľadávací robot lepšie zobrazoval web v organickom vyhľadávaní, sú potrebné rôzne SEO postupy. Video je už neoddeliteľnou súčasťou SEO kampane. Video zlepšuje pozície v organickom vyhľadávaní. Google dobre vyhodnotí dlhšie strávený čas na stránke.

Zvýšená miera dôvery

Video so správnym obsahom (napr. produktové video, rozhovor…) pomôže zvyšovať mieru dôvery k vašej značke alebo produktom.

Univerzálne pre rôzne platformy

Video reklamu je umiestniť na web a rôzne sociálne siete. Video je skutočne univerzálny nástroj, ktorého využitie ponúka rôzne možnosti.